THƯ MỜI VIẾT BÀI

Kính gửi:                

 • Các nhà nghiên cứu, các giảng viên;
 • Các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý nhà nước, các nhà quản lý đang làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức và định chế tài chính
 • Các nghiên cứu sinh

Khoa Ngân hàng kính mời quý vị tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM – LẦN 2” do Trường Kinh doanh, Đại học UEH tổ chức. Khoa Ngân hàng cùng với các khoa thành viên làm đơn vị đồng tổ chức và Khoa Tài chính là đơn vị chủ trì.

Hội thảo kỳ này tập trung vào (nhưng không giới hạn) những chủ đề sau đây:

 • Những bất ổn trong môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu
 • Những thay đổi trong môi trường tài chính quốc tế
 • Chính sách kinh tế của các quốc gia/ khu vực
 • Hoạt động thương mại, tài chính, đầu tư quốc tế, và chuỗi cung ứng
 • Rủi ro địa – chính trị
 • Xu hướng, ứng dụng các phát kiến và công nghệ trong tài chính – kế toán
 • Các vấn đề phát triển trung tâm tài chính quốc tế
 • Biến đổi khí hậu, đầu tư và tài chính xanh
 • Chất lượng nhân lực và vốn con người cho tăng trưởng
 • Bất định và chiến lược ứng phó của khu vực doanh nghiệp.

Các mốc thời gian quan trọng:

 • Thời hạn nhận bài viết hoàn chỉnh : 15/5/2022
 • Thời hạn đăng ký tham dự : 30/5/2022
 • Ngày diễn ra hội thảo : 10/06/2022
 • Địa điểm liên hệ và gửi bài cho phiên Hội thảo phụ trách bởi Khoa Ngân hàng:

Email              : sobc@ueh.edu.vn

Website           : https://sobc.ueh.edu.vn/

ĐTDĐ            : 0905134625 (NCS.ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương)

 • Quy định về hình thức và kết cấu bài viết và các thông tin khác, vui lòng xem đường link sau đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1XFYdTTb87UoccxhDO0jCgtAbMWeOdhaY?usp=sharing

 

Trân trọng cảm ơn,

TM.Ban Tổ chức